OldStars tennis bij tennisvereniging De Bekkelweide

“Op weg naar de ouderenvriendelijke sportomgeving”
Het Nationaal Ouderenfonds lanceerde in 2019 het programma OldStars Sport, een sportief platform,
waardoor ouderen gestimuleerd worden om te bewegen, te ontmoeten en mee te doen bij de
tennisvereniging.
Met OldStars tennis wordt een aangepaste spelvorm aangeboden voor tennis op latere leeftijd.
Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder
blessuregevaar willen blijven bewegen op de tennisbaan. Er wordt gespeeld met de groene bal
volgens de bekende spelregels, met de volgende aanpasmogelijkheden

  • Dubbelspel op enkelveld;
  • Derde persoon draait in na kantwissel (bij oneven games):
  • Onderhands serveren;
  • De bal mag 2 keer stuiteren;
  • 40-40= winnende punt;
  • Lengte set: 4 gewonnen games, bij 3-3 tiebreak.


In de beginfase is er met name aandacht voor beweegvormen via het Athletic Skills Model.
De lesvormen staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. Dit kan een
vrijwilliger zijn, maar ook een beroepsoefenaar. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt
zich op de leeftijdsgroep 65+. Naast bewegen, is er voor de doelgroep een moment om samen te
komen op de tennisvereniging en staan ontmoeten, meedoen en zelfredzaamheid centraal.
Binnen het OldStars-concept richten we ons tot de “jonge” ouderen die in staat zijn om zelfstandig te
kunnen bewegen en functioneren bij onze tennisvereniging. Dit sluit aan bij de kernwaarden van
OldStars, waarin zelfredzaamheid (zingeving) een belangrijk onderdeel is van de aanpak.


Doel is het structureel aanbieden van OldStars tennis bij onze tennisvereniging door het installeren
van een OldStars tennisgroep , Deze groep zal bestaan uit senioren uit de omgeving, die wel of geen
lid (meer) zijn van een tennisvereniging, maar wel in beweging willen komen via de tennissport.
Onze tennisvereniging wil zich richten op zowel ouderen die geen ervaring hebben met tennis, als
ouderen die in het verleden wel hebben getennist.