Lidmaatschap

Lid worden?

Indien je lid wilt worden van onze vereniging kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@bekkelweide.nl. Je krijgt dan de het aanmeldings- en machtigingsformulier toegestuurd. 

Contributie

De inning van de contributie gaat als volgt:

Leden die nog geen machti­gingsformulier hebben ingevuld ontvangen eind maart, als de mutaties in het leden­bestand bekend zijn, van de penningmeester een factuur voor de contributie en deze moet binnen 14 dagen na factuur­datum betaald worden. Voor leden die wel een machtigingsformulier hebben ingevuld geldt dat de contri­butie in april/mei van de rekening wordt afgeschreven.

De contributie is voor 2021 vastgesteld op:

Junioren * €   40,–
Senioren   €   95,–
Partner €   75,–
Studenten €   65,– **

Meerdere kinderen binnen één gezin:

1e kind €   40,–
2e kind €   30,–
3e kind €   20,–
4e kind €   20,–


*)       Je wordt senior in het jaar waar­in je de leeftijd van 18 jaar bereikt.

**)    Studenten vanaf 21 jaar betalen, na het over­leg­gen van hun college­kaart, een contri­bu­tie van € 65,-

Als je na 30 juni lid wordt, betaal je de helft van de contributie over het resterende jaar.

Word je na 1 oktober lid en je blijft het jaar daarop lid, dan hoef je pas lidmaatschapsgeld te betalen vanaf 1 januari.

Word je na 1 oktober lid en zeg je hetzelfde jaar op, dan betaal je € 25,- + € 10,- administratiekosten.

Administratiekosten

Bij aanmelding als lid van de vereniging is men hier­voor een­malig een bedrag verschuldigd van:     

  • Junioren        € 5,–
  • Senioren       €10,–

Zomerlidmaatschap

Tennissen in de zomermaanden? Dat kan bij tennisvereniging De Bekkelweide! Onbeperkt tennissen in de maanden juni, juli en augustus óf juli, augustus en september (totaal 3 maanden):

€ 47,50 voor senioren

€ 20,- voor junioren

Mocht je van het zomerlidmaatschap (Zomer Challenge KNLTB) gebruik willen maken, stuur dan een e-mail naar:

ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Adreswijziging

De leden wordt dringend gevraagd wijziging van adres, telefoonnummer of andere gegevens die voor de vereniging van belang zijn aan de ledenadmini­stratie door te geven via ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Wijziging e-mailadres

De leden die een nieuw e-mailadres hebben, worden verzocht om deze wijziging door te geven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Introducékaarten; tennissen met vrienden of kennissen

Als leden van De Bekkelweide eens een balletje willen slaan met familie of vrienden kan dat. Je kunt dan als introducé mee met een lid van de vereniging. Introducés kunnen dus alleen tennissen met een lid van onze vereniging. De kosten bedragen € 5,- per persoon per dag. Voor jeugdleden is dat € 2,50.

Geef dan je mobiele nummer (of dat van de introducé) door aan Ursula Masselink. Zij stuurt dan een betaalverzoek à € 5,-. Dit mag via de app of e-mail:

Ursula Masselink: 06-12226234
ledenadministratie@bekkelweide.nl

Beëindigen lidmaatschap

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, moet dit plaatsvinden vóór 31 december.

De afmelding moet schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Wanneer het lidmaat­schap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contri­bu­tie over het gehele jaar verschuldigd.

Zolang de ledenpas niet is ingeleverd, gaat de contributie­verplichting gewoon door.