Lidmaatschap

Lid worden?

 Indien u lid wilt worden van onze vereniging kunt u een e-mail sturen naarledenadministratie@bekkelweide.nl. U krijgt dan de het aanmeldings- en machtigingsformulier toegestuurd. 

Contributie

De inning van de contributie gaat als volgt:

Leden die nog geen machti­gingsformulier hebben ingevuld ontvangen eind maart, als de mutaties in het leden­bestand bekend zijn, van de penningmeester een factuur voor de contributie en deze moet binnen 14 dagen na factuur­datum betaald worden. Voor leden die wel een machtigingsformulier hebben ingevuld geldt dat de contri­butie in april/mei van de rekening wordt afgeschreven.

De contributie is voor 2020 vastgesteld op:

Junioren * €   40,–
Senioren   €   90,–
partner €   70,–
Studenten (tot 21 jaar) €   65,– **)
 Meerdere kinderen binnen een gezin 
1e kind €   40,–
2e kind €   30,–
3e kind €   20,–
4e kind €   20,–


*)       Je wordt senior in het jaar waar­in je de leeftijd van 18 jaar bereikt.

**)    Studenten vanaf 21 jaar betalen, na het over­leg­gen van hun college­kaart, een contri­bu­tie van € 65,-

Als je na 30 juni lid wordt, betaal je de helft van de contributie over het resterende jaar.

Word je na 1 oktober lid en je blijft het jaar daarop lid, dan hoef je pas lidmaatschapsgeld te betalen vanaf 1 januari.

Administratiekosten / sleutel

Bij aanmelding als lid van de vereniging is men hier­voor een­malig een bedrag verschuldigd van:     

  • Junioren        € 5,–
  • Senioren       €10,–

Adreswijziging

De leden worden dringend gevraagd wijziging van adres of andere gegevens die voor de vereniging van belang zijn aan de ledenadmini­stratie door te geven via ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Wijziging e-mailadres

De leden die een nieuw e-mailadres aanvragen of toe­gewezen krijgen, worden verzocht om deze wijziging door te geven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Introducékaarten

Tennissen met vrienden of kennissen. Leden van De Bekkelweide die eens een balletje willen slaan met familie of vrienden kunnen hiervoor introducékaarten kopen.

Introducékaarten zijn bedoeld om leden van De Bekkelweide in de gelegen­heid te stellen eens te tennis­sen met iemand die geen lid is van onze vereni­ging. Introducés kunnen dus alleen tennissen met een lid van onze vereniging. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ursula Masselink, Brummelhuisstraat 3. Wil je voor het weekend een introducé­kaart, dan moet je die zaterdags halen met de datum van de desbetreffende dag.

De introducékaart kost € 2,50 en is de gehele dag geldig. Voor een introducé wonend in Geesteren mag dit één keer per jaar en voor iemand wonend buiten Geesteren onbeperkt.

Alleen originele introducékaarten zijn geldig. Bij misbruik of bij onjuist gebruik van introducé­kaarten is het bestuur bevoegd maatregelen te treffen voor de eigen leden.

Ursula Masselink: 06-12226234

ledenadministratie@bekkelweide.nl

Beëindigen lidmaatschap

Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, moet dit plaatsvinden vóór 31 december.

De afmelding moet schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie: ledenadministratie@bekkelweide.nl.

Wanneer het lidmaat­schap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contri­bu­tie over het gehele jaar verschuldigd.

Zolang de ledenpas en de ontvangen sleutel niet zijn ingeleverd, gaat de contributie­verplichting gewoon door.