Indien je lid wilt worden van onze vereniging dan kun je een e-mail sturen naar ledenadministratie@bekkelweide.nl of onderstaand contactformulier in te vullen. Je krijgt dan het aanmeldings- en machtigingsformulier toegestuurd.

Contributie
Tennisvereniging de Bekkelweide kent 5 soorten contributies. Zie de blokken rechts van deze tekst (onder voor mobiel) voor details.

Inschrijfkosten
Voor nieuwe leden geldt dat je naast de contributie eenmalig inschrijfkosten bent verschuldigd. Deze kosten bedragen € 10,- voor seniorenleden en € 5,- voor juniorleden.

De inning van de contributie
Leden die nog geen machtigingsformulier hebben ingevuld ontvangen eind februari, als de mutaties in het ledenbestand bekend zijn, van de penningmeester een factuur voor de contributie en deze moet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden.
Voor leden die wel een machtigingsformulier hebben ingevuld geldt dat de contributie eind februari van de rekening wordt afgeschreven.

Beëindigen lidmaatschap
Opzeggen is alleen mogelijk door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@bekkelweide.nl. Je zal een bevestiging ontvangen van de ledenadministratie. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen en het lidmaatschap dus nog doorloopt.
Opzeggen kan alleen voor een volgend verenigingsjaar en moet vóór 1 december (dus uiterlijk 30 november) geschieden. Is een opzegging niet op 30 november binnen, dan ben je dus het hele volgende jaar lid.

Adreswijziging
Leden wordt dringend gevraagd wijziging van adres, telefoonnummer of andere gegevens die voor de vereniging van belang zijn aan de ledenadministratie door te geven via ledenadministratie@bekkelweide.nl

Wijziging e-mailadres
De leden die een nieuw e-mailadres hebben, worden verzocht deze wijziging door te geven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@bekkelweide.nl

Twijfel je of de vereniging wel beschikt over je actuele gegevens (adres, e-mailadres, mobiele nummer)? Of wil je gegevens laten aanpassen? Neem dan contact op met de ledenadministratie, ledenadministratie@bekkelweide.nl

Introducés
Als leden van De Bekkelweide eens een balletje willen slaan met familie of vrienden dan kan dat. De kosten bedragen € 5,- per introducé per dag. Voor introducés van jeugdleden is dat
€ 2,50.

Het is de bedoeling dat leden slechts incidenteel een niet lid introduceren, vandaar dat we het aantal keer dat dit mogelijk is gemaximeerd hebben op 5 maal per jaar.  Daarnaast is het in verband met de relatief beperkte baancapaciteit niet toegestaan om in de avond banen te reserveren met een introducé.
Mocht je met een introducé willen tennissen, geef dan je mobiele nummer (of dat van de introducé) door aan de ledenadministratie. Zij stuurt dan een betaalverzoek. Dit mag via de e-mail: ledenadministratie@bekkelweide.nl

Vragen
Heb je vragen over de contributie-inning of heb je geen factuur ontvangen? neem dan contact op met de penningmeester, penningmeester@bekkelweide.nl
Senior
€ 110,-
* Bij instroom na 1 juli bedraagt de contributie €55,-
Partner
€ 90,-
* Weergegeven prijs is uitsluitend voor partner. Het totale bedrag voor een stel komt dus uit op €110,- plus €90,-

* Bij instroom na 1 juli bedraagt de partnercontributie €45,-
Junior
€ 40,-
* Bij instroom na 1 juli bedraagt de contributie €20,-
Student
€ 65,-
* Een digitale kopie van de studentenkaart dient jaarlijks bij start van het nieuwe studiejaar voor het opvolgende jaar te worden opgestuurd naar ledenadministratie@bekkelweide.nl

* Bij instroom na 1 juli bedraagt de contributie €32,50
Gezin
€ 150,-
* Vanaf prijs. Voor een ouder en 1 kind gelden de normale contributiebedragen. Voor het 2e kind dat lid wordt bedraagt de contributie € 30,-. Vanaf het derde kind bedraagt de contributie € 20,-

Lid worden?

Vul dan onderstaand contactformulier in

Lid worden